Evaluatie Starting Smart Together beurs Elst positief

De vorige beurs, Elst 16 januari 2016, is door de standhouders als zeer positief beoordeeld! Als eindcijfer kreeg de beurs van 44 standhouders het cijfer 7,4 en dat had nog hoger geweest als de akoestiek beter was en de standhouders meer ruimte hadden. Daar gaan we natuurlijk bij de volgende editie rekening mee houden. Ook heeft  95% van de respondenten er meerdere contacten aan overgehouden, ruim 50% zelfs meer dan 5 contacten. Tot slot een ander belangrijk feit om trots op te zijn: 61% van de respondenten gaf aan met zekerheid potentiële klanten aan de beurs overgehouden te hebben en een kleine 20 % verwacht dit wel, maar vond het nog te vroeg om dit met ja te beantwoorden.

eindcijfer beurs Elst